Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή μας στην απόλυτα επιτυχημένη φετινή έκθεση της HO.RE.CA !