Ακύρωση παραγγελίας

 

  • Ακύρωση της παραγγελίας από τον χρήστη

 

Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολική ή μερική) θα πρέπει να σταλεί e-mail στο info@coffeeunion.gr ή fax στο 210- 6618659. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται στον πελάτη μέχρι τη στιγμή που θα ενημερωθεί μέσω e-mail για την αποστολή της παραγγελίας του. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε ακύρωση ή αλλαγή της παραγγελίας.

 

  • Ακύρωση της παραγγελίας από την www.coffeeunion.gr

 

Η www.coffeeunion.gr διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας μετά των πέρας τριών εργάσιμων ημερών από την παραγγελία εφόσον αυτή δεν έχει εξοφληθεί μέσω τράπεζας. Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο πελάτης έχει επιλέξει την τραπεζική κατάθεση  και δεν ισχύει για αντικαταβολές. Στην περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ο χρήστης ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να προβεί σε πληρωμή της παραγγελία του θα πρέπει να πράξει αντιστοίχως και να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης καθώς και μήνυμα ότι επιθυμεί την ενεργοποίηση της παραγγελίας του.