Κομμένο porta filter για μηχανές LA DORA, AVIATOR, WEGA