Κυλινδρικό Plexiglass Hoper προσαρμόσιμο σε μύλους άλεσης καφέ.