Χαρακτηριστικά

Σκεύος παρασκευής καφέ φίλτρου για ένα ή δύο φλιτζάνια σε διαφανές χρώμα

Δέχεται χάρτινα φίλτρα σε στάνταρτ διαστάσεις