Ηλεκτρονικός υδρομετρητής
Συνδέεται στην κεφαλή του φίλτρου και σας δίνει την δυνατότητα να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή την κατανάλωση νερού ώστε να μην υπερβαίνεται τις δυνατότητες του φίλτρου που χρησιμοποιήτε.