Μικρή και εύχρηστη ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Ζυγίζει με ακρίβεια μια δόση espresso 7 gr
Μέγιστο βάρος που μπορεί να ζυγίσει, 500 gr
Ακρίβεια κατά 0,1 gr
Οθόνη ενδείξεων φωτιζόμενη σε μπλε χρώμα.