Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις: 150×10 mm

Βούρτσα καθαρισμού γκρουπ από πλαστικό