Ϋστερα από πολλά χρόνια η εταιρεία μας θα διανέμει στην Ελλάδα και την γραμμή παραγωγής OPPION CAFFE.Ετσι πλέον ο οίκος GOPPION έχει ολοκληρωμένη παρουσία μετά τα ήδη γνωστά brandsMRS ROSE CAFFE καιMOKAMO ESPRESSO.